MARKETINGOVÝ POHĽADKeď balenie zabíja dobrý produkt.Veronika Bošková, marketing terapeut10.2.2019Potraviny a pochutiny sú veľmi špecifický druh produktov, pri ktorých ako spotrebitelia takmer vždy siahame po známych, overených značkách. Zmena (vizuálna či obsahová) je...